Kinh nghiệm

Ngô không hạt – nguyên nhân và cách khắc phục
 • 28/04/2018
 • 14:38
 • 379 Lượt xem
Một số nhà khoa học khẳng định nguyên nhân gây ra ngô không hạt...
Diễn biến bệnh đạo ôn trên lúa…
 • 16/01/2018
 • 15:41
 • 407 Lượt xem
Theo báo cáo của Chi cục BVTV Thanh Hóa, hầu hết diện tích lúa...
Kinh nghiệm xử lý bệnh đạo ôn gây hại nặng trên lúa
 • 16/06/2017
 • 15:40
 • 490 Lượt xem
Bệnh đạo ôn hại lúa là bệnh gây hại phổ biến, ảnh hưởng nghiêm...
Chính sách vụ đông, nhìn từ Vĩnh Phúc
 • 16/01/2017
 • 14:46
 • 190 Lượt xem
Khi tìm hiểu về SX vụ đông ở các tỉnh phía Bắc, có người...
Bệnh vi khuẩn hại bông xoài
 • 16/01/2017
 • 09:59
 • 2008 Lượt xem
Cây xoài là cây có giá trị kinh tế cao nhưng rất khó làm...
Lưu ý trong quá trình ngân ủ hạt lúa giống .
 • 16/01/2016
 • 14:13
 • 239 Lượt xem
Hạt thóc giống hút nước đạt độ ẩm cần thiết và phải có nhiệt...
Hà Tĩnh: Xuất hiện bệnh đạo ôn lúa
 • 16/07/2014
 • 14:48
 • 194 Lượt xem
Theo báo cáo của Chi cục BVTV Hà Tĩnh, các địa phương trong tỉnh...