Tài liệu

CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN GALAXY 12
 • 07/08/2020
 • 14:46
 • 145 Lượt xem
Cong bo hop quy GALAXY 12-2020
CÔNG BỐ HỢP QUY PHÂN BÓN JAPADI
 • 07/08/2020
 • 14:44
 • 529 Lượt xem
Cong bo hop quy JAPADI -2019
TỔNG HỢP KINH NGHIỆM TRỒNG LẠC VỤ THU
 • 06/08/2020
 • 09:59
 • 140 Lượt xem
Đây là thời điểm trồng lạc vụ thu. Bà con nông dân cần lưu...
Bệnh héo vàng lá chuối đe dọa Việt Nam
 • 23/07/2020
 • 10:23
 • 172 Lượt xem
Bệnh héo vàng lá chuối do nấm Fusarium Oxysporum là bệnh cực kỳ nguy...
Công bố hợp quy phân bón lá vi lượng SUNROOT(B,Mo)
 • 14/03/2020
 • 10:06
 • 132 Lượt xem
Cong bo hop quy phan bon Sunroot (B,Mo)-494 Cong bo hop quy phan bon...
Công bố hợp quy phân bón NPK bổ sung trung lượng NPK KOREA 14-14-14+11S
 • 07/03/2020
 • 10:59
 • 94 Lượt xem
Cong bo hop quy NPK KOREA 14-14-14+11S
Công bố hợp quy phân bón JAPADI 20
 • 02/03/2020
 • 15:00
 • 97 Lượt xem